Terug naar Zinder
Zinder Educatie

Inschrijfformulier - Teken- en schilderles | Basis

Gegevens cursist

Kies hieronder de lessoort

Ben je op het moment dat de cursus start jonger dan 21 jaar? Dan hoef je geen BTW te betalen.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Je 06-nummer wordt gebruikt om bericht te sturen bij lesuitval.

E-mail adres

Opmerkingen

Mailings

Beeldmateriaal

Soms maken wij in de les foto's of filmpjes die wij graag willen gebruiken voor onze website, social media en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor toestemming. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan zorgen wij ervoor dat jij (of je kind) niet in beeld komt bij eventuele opnames tijdens de les. Bij openbare activiteiten of optredens (zoals Voorspeelavonden) kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.

Foto's en video's gemaakt door Cultuurbedrijf Tiel mogen ter promotie geplaatst worden (meerdere antwoorden mogelijk)
Je mag je toestemming op elk moment wijzigen. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.

Gegevens betalingsplichtige

Indien de leerling minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Betaalwijze


Nadat de cursus is gestart of als er een afspraak is gemaakt voor de eerste les ontvang je de factuur. Daarna vindt de automatische incasso plaats. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij automatische incasso en bedragen boven 120 euro. Er wordt maandelijks geïncasseerd in de maanden oktober t/m mei in maximaal 8 termijnen.

Naam rekeninghouder

IBAN nummer


Je ontvangt na aanvang van de cursus een factuur. Na ontvangst van de factuur dien je het gehele bedrag binnen dertig dagen te voldoen op de rekening van Zinder. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Voorwaarden