Huisregels

Huisregels Zinder Podium

Respect voor medebezoekers, personeel en het gebouw is vereist. Afwijkend gedrag, zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie jegens personeel of bezoekers van Zinder Podium is onacceptabel en directe verwijdering uit Zinder Podium volgt. Bij verwijdering uit het gebouw, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie van entreegelden.  Indien een medewerker van Zinder Podium je verzoekt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Alcohol- en drugsgebruik

Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Wanneer je als minderjarige zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs bent, wordt (verdere) verkoop van alcoholische dranken geweigerd. Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is verboden.

Het is verboden eigen drank, wapens, glas en blik mee naar binnen te nemen. Het is verboden aan de bar gekochte drank mee naar buiten te nemen.

Muntverkoop

In Zinder Podium betaal je consumpties met munten. Deze munten zijn te koop bij de bar in de foyer. Gekochte munten nemen wij niet retour.

Roken

Roken in Zinder is verboden. 

Veiligheid

In verband met de veiligheid van ons publiek, kun je bij de toegang worden gefouilleerd. Vrouwen mogen vanzelfsprekend weigeren gefouilleerd te worden door een mannelijke medewerker.

Indien je je als bezoeker van Zinder Podium niet veilig voelt, meld dit dan bij de beveiliger of één van onze medewerkers.

Huisdieren

Huisdieren (o.a. honden) worden niet toegelaten. 

Promotiemateriaal

Het verspreiden van posters, flyers of ander promotiemateriaal in Zinder Podium is niet toegestaan zonder toestemming.

Buren

In de directe omgeving van Zinder Podium wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.

Geluid

In Zinder Podium wordt meer dan 80Dba (Decibel) aan versterkt geluid geproduceerd. Zinder Podium is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan. Bij de kassa van Zinder Podium zijn gratis oordoppen voor eenmalig gebruik verkrijgbaar. 

Eigendommen

Zinder Podium is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen. Bij constatering van het opzettelijk toebrengen van schade aan eigendommen van Zinder Podium wordt de politie in kennis gesteld en wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.

Bij overtreding van de huisregels wordt de toegang geweigerd of word je uit het pand verwijderd. Ook kan de politie worden gewaarschuwd.